Kosten

Betalende cliënten

Mijn uurtarief bedraagt € 185,- excl. BTW (€ 223,85 incl BTW) Afhankelijk van aard en omvang van de zaak en de draagkracht van partijen kan hiervan worden afgeweken.  Werkzaamheden en voorgeschoten kosten (deurwaarder, giffiegeld, uittreksels) worden maandelijks achteraf gefactureerd.  Er wordt een urenspecificatie bijgevoegd zodat u inzicht heeft in de opbouw van de declaratie.

Toevoeging (pro deo)

Voor veel mensen is het niet mogelijk de kosten van een advocaat zelf te dragen. De overheid voorziet daarom in gefinancierde rechtsbijstand. Of u daarvoor in aanmerking komt is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen. Het inkomen van de eventuele partner telt soms ook mee.  Door de Raad voor Rechtsbijstand wordt in geval van een toevoeging een eigen bijdrage vastgesteld.

Ik sta in bemiddelingen cliënten soms bij op basis van een toevoeging. In zaken op tegenspraak sta ik cliënten uitsluitend op betalende basis bij. Afspraken over de kosten en over het aanvragen van een toevoeging worden tijdens de eerste bespreking gemaakt en worden schriftelijk bevestigd.